Zakoni i dokumenti

– STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KOPRIVNICA
– STATUT, PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA
– PRAVILNIK O RADU
– KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA KULTURE GRADA KC
– ODLUKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE
– POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA
– ODLUKA O DOPUNI POSLOVNIKA O RADU UPRAVNOG VIJEĆA
– SASTAV UPRAVNOG VIJEĆA POU KOPRIVNICA
– KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
– ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
– PRAVILNIK O UNUTARNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA
– PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTARNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA
– PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTARNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA
– PRAVILNIK O NAGRAĐIVANJU I OCJENJIVANJU RADNIKA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KOPRIVNICA
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU
PRAVILNIK O DODJELI PROSTORA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA
PRAVILNIK O ZAŠTITI ARHIVSKOGA I DOKUMENTARNOGA GRADIVA
PRAVILNIK O OSTVARIVANJU I KORIŠTENJU VLASTITIH PRIHODA
PRAVILNIK O NAČINU KORIŠTENJA VLASTITIH PRIHODA OSTVARENIH OD OBAVLJANJA OSNOVNE I OSTALE DJELATNOSTI

DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KOPRIVNICA REGULIRANA JE SLJEDEĆIM ZAKONIMA:
– Zakon o ustanovama
– Zakon o pučkim otvorenim učilištima
– Zakon o obrazovanju odraslih
– Zakon o radu (NN 149/09NN 61/11NN 73/13)
– Zakon o proračunu
– Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih
– Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim ispravama u obrazovanju odraslih
– Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije

FINANCIJSKI PLANOVI I IZVJEŠTAJI:
– FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. i 2023. GODINU

– GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020.
– BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA ZA 2020.
– POTVRDA O PREDAJI GODIŠNJEG FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA 2020.

– FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2020.
– BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA OD 1.1.2020. DO 30.6.2020.

– OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU
II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA POU KOPRIVNICA ZA 2020. GODINU
I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA POU KOPRIVNICA ZA 2020. GODINU
– FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. i 2022. GODINU

– GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019.
– BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA ZA 2019.
– FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2019.

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA POU KOPRIVNICA ZA 2019. GODINU
I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA POU KOPRIVNICA ZA 2019. GODINU
– FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2020. i 2021. GODINU
– IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

– GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018.
– BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA ZA 2018.
– FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 1.1.2018. DO 30.6.2018.
– BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA OD 1.1.2018. DO 30.6.2018.

– II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KOPRIVNICA ZA 2018.
– I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KOPRIVNICA ZA 2018.
– FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. i 2020. GODINU
– OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

– GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017. GODINU
– BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA ZA 2017. GODINU
– FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 1.1.2017. DO 30.6.2017. GODINE
– BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA OD 1.1.2017. DO 30.6.2017. GODINE
– I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KOPRIVNICA ZA 2017. GODINU
– FINANCIJSKI PLAN PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KOPRIVNICA ZA 2017. GODINU

– IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. ZA PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA
– FINANCIJSKI PLAN PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KOPRIVNICA 2016.
– OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KOPRIVNICA 2016.
– OBRAZAC I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KOPRIVNICA 2016.
– OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KOPRIVNICA 2016.

– GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016. GODINU
– BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA ZA 2016. GODINU
– FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 1.1.2016. DO 30.6.2016. GODINE
– BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA OD 1.1.2016. DO 30.6.2016. GODINE

– GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015. GODINU
– BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA ZA 2015. GODINU
– FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 1.1.2015. DO 30.6.2015.
– BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA OD 1.1.2015. DO 30.6.2015.

– GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014. GODINU
– BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA ZA 2014. GODINU
– FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 1.1.2014. DO 30.6.2014.
– BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA OD 1.1.2014. DO 30.6.2014.

IZVJEŠTAJI O RADU
– Izvješće o radu 2020.
– Izvješće o radu 2019.
– Izvješće o radu 2018.
– Izvješće o radu 2017.
– Izvješće o radu 2016.
– Izvješće o radu 2015.
– Izvješće o radu 2014.
– Izvješće o radu 2013.
– Izvješće o radu 2012.

OSTALI DOKUMENTI

– I. izmjene Plana nabave za 2021.
– Plan nabave za 2021.
– IV. izmjene Plana nabave za 2020.
– III. izmjene Plana nabave za 2020.
– II. izmjene Plana nabave za 2020.
– I. izmjene Plana nabave za 2020.
– Plan nabave za 2020.
– IV. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KOPRIVNICA ZA 2019.
– III. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KOPRIVNICA ZA 2019.
– II. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KOPRIVNICA ZA 2019.
– I. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KOPRIVNICA ZA 2019.
– Plan nabave za 2019.
– III. izmjene Plana nabave za 2018. godinu
– II. izmjene Plana nabave za 2018. godinu
– I. izmjene Plana nabave za 2018. godinu
– Plan nabave za 2018.
– Plan nabave za 2018. – nevažeći
– Izmjene plana nabave za 2017.
– Plan nabave za 2017.
– Ažurirana procedura naplate prihoda
– Procedura naplate prihoda
– Izmjene plana nabave za 2016.
– Plan nabave za 2016.
– Izmjene plana nabave za 2015.
– Plan nabave za 2015.
– Plan nabave za 2014.

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Na osnovi članka 36. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica i članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica odredio je službenu osobu ovlaštenu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (službenika za informiranje).

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica. Pisani zahtjev podnosi se na adresu Starogradska 1, Koprivnica te putem elektronske pošte na educa@pou-kop.hr, a usmeni zahtjev se podnosi službeniku za informiranje na zapisnik.

Službenica za informiranje:
Irena Babić, dipl. oec.
Stručna suradnica u obrazovanju odraslih
Starogradska 1 (”Domoljub”)
48000 Koprivnica
Tel. 048/621 106
Fax 048/621 117
E-mail: educa@pou-kop.hr

– Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica
– Zakon o pravu na pristup informacijama
– Odluka o određivanju službenika za informiranje
– Zahtjev za pristup informacijama
– Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
– Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
– Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
– Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
– Izvješće o provedbi ZPPI za 2013.
– Izvješće o provedbi ZPPI za 2014.
– Izvješće o provedbi ZPPI za 2015.
– Izvješće o provedbi ZPPI za 2016. (PDF)
– Izvješće o provedbi ZPPI za 2016. (CSV)
– Izvješće o provedbi ZPPI za 2017. (PDF)
– Izvješće o provedbi ZPPI za 2017. (CSV)
– Izvješće o provedbi ZPPI za 2018. (PDF)
– Izvješće o provedbi ZPPI za 2018. (CSV)
– Izvješće o provedbi ZPPI za 2019. (PDF)
– Izvješće o provedbi ZPPI za 2019. (CSV)
– Izvješće o provedbi ZPPI za 2020. (PDF)
– Izvješće o provedbi ZPPI za 2020. (CSV)

Pučko otvoreno učilište Koprivnica