Kontakt

Dvorana Domoljub

Pučko otvoreno učilište Koprivnica

Starogradska 1
48000 Koprivnica
OIB: 86739035476
MB: 3009688

RAVNATELJICA:
Starogradska 1
48000 Koprivnica
Tel: 048 / 624 – 727
Fax: 048 / 621 – 117
ravnatelj@pou-kop.hr

VODITELJICA OBRAZOVNE DJELATNOSTI:
Trg bana J. Jelačića 6
48000 Koprivnica
Tel: 048 / 240 – 302
voditelj.obrazovanja@pou-kop.hr

STRUČNA SURADNICA U OBRAZOVANJU:
Starogradska 1
48000 Koprivnica
Tel: 048 / 621 – 106
Fax: 048 / 621 – 117
educa@pou-kop.hr

STRUČNA SURADNICA GLAZBENO-SCENSKE DJELATNOSTI:
Starogradska 1
48000 Koprivnica
Tel: 048 / 222 – 390
Fax: 048 / 621 – 117
kultura@pou-kop.hr

INFORMATIČAR:
Starogradska 1
48000 Koprivnica
Tel: 048 / 222 – 781
informatika@pou-kop.hr

KINO „VELEBIT“ – BLAGAJNA:
Radno vrijeme blagajne od 15:30 do 22:00 sata
Zrinski trg 6
48000 Koprivnica
Tel: 048 / 621 – 653

KINO „VELEBIT“ – KINO OPERATERI
Zrinski Trg 6
48000 Koprivnica
Tel: 048 / 621 – 652
Fax: 048 / 621 – 117
kino@pou-kop.hr

REFERENTICA U OBRAZOVANJU:
Trg bana J. Jelačića 6
48000 Koprivnica
Tel: 048 / 240 – 307
maja@pou-kop.hr

VODITELJICA RAČUNOVODSTVA:
Starogradska 1
48000 Koprivnica
Tel: 048 / 222 – 781
Fax: 048 / 621 – 117
voditelj.racunovodstva@pou-kop.hr

STRUČNA SURADNICA ZA FINANCIJE I OPĆE POSLOVE:
Starogradska 1
48000 Koprivnica
Tel: 048 / 222 – 781
Fax: 048 / 621 – 117
racunovodstvo@pou-kop.hr

Pučko otvoreno učilište Koprivnica