Distance learning for vulnerable adults

Organizacije za obrazovanje odraslih suočavaju se s izazovima nastalima zbog COVID 19 pandemije, koja se dogodila iznenada te je utjecala i nastavit će utjecati na obrazovanje odraslih u budućnosti. Više od 70% sudionika obrazovanja odraslih su pripadnici ranjivih skupina koji posebno sada trebaju znanje i vještine da mogu djelovati u novim uvjetima nastalima radi pandemije. Svi koristimo različite strategije i metode učenja na daljinu, ali zbog specifičnih karakteristika ranjivih skupina, prepreka za učenje i motivacijskih čimbenika, poznate i razvijene strategije i metode ne djeluju. Zato je započeta predložena projektna ideja jer smo shvatili da trebamo rješenja na tom području što je prije moguće.

Trajanje projekta: Listopad 2020. – Prosinac 2021.

Osnovni cilj projekta je razviti, prilagoditi i podijeliti primjere dobrih praksi strategija i metoda učenja na daljinu neizravnih ciljnih skupina odraslih u projektu:

 • starije osobe
 • imigranti/doseljenici
 • odrasli s posebnim potrebama
 • NEET osobe (nezaposleni, isključeni iz obrazovanja i osposobljavanja/usavršavanja)
 • dropouti i
 • ruralno stanovništvo.

Direktna ciljna grupa u projektu su pružatelji usluga obrazovanja odraslih, savjetnici i nastavnici.

Organizacije partneri:

 • Zasavska ljudska univerza – Slovenija (vodeći partner)
 • Ljudska univerza Jesenice – Slovenija
 • Pučko otvoreno učilište Koprivnica – Hrvatska
 • Oü vestifex – Estonija
 • Gear up – Nizozemska
 • L.C. Educational LTD – Cipar

Kratkoročni zajednički treninzi za osoblje – LTT:

 • Učenje na daljinu za odrasle osobe s posebnim potrebama i nezaposlene – Cipar
 • Učenje na daljinu za starije osobe i doseljenike – Estonija
 • Učenje na daljinu za ruralno stanovništvo i dropoute – Nizozemska

U projektu će partneri razviti strategije i metode za učenje na daljinu za ranjive odrasle osobe. Na svakom LTT-u, usredotočit ćemo se na dvije ciljne skupine. Kroz diskusiju i vršnjačko učenje izabrat ćemo primjere najboljih praksi te raditi na budućem razvoju i adaptaciji istih.

Pučko otvoreno učilište Koprivnica