Bridge to multicultural learning and creating

Ovaj projekt se bavi izazovom brzog starenja. S obzirom na produljenje životnog vijeka, udio starijih osoba u Europi se iznimno brzo povećava. Aktivno starenje i međugeneracijska solidarnost su ključ stvaranja Europe za građane svih dobi. Prijenos znanja starijih osoba na mlađu populaciju bi trebala biti konstantno ohrabrivana i njihove vještine bi trebalo iskoristiti i nakon umirovljenja, npr. kroz volonterski rad. Međugeneracijsko učenje kao odgovor na gore spomenute izazove predstavlja jedan od najvažnijih načina da se premosti međugeneracijski jaz.

Trajanje projekta: Listopad 2020. – Rujan 2022.

Cilj projekta je podići kvantitetu te ponad svega pojačati kvalitetu međugeneracijske suradnje između najstarije i najmlađe generacije- seniora i predškolaraca.

Glavna ciljna skupina projekta su seniori mentori. Projekt teži dati priliku starijim osobama  za aktivno starenje njihovim osposobljavanjem putem mentorstva u međugeneracijskim programima.

Partnerske organizacije:

 • Zasavska ljudska univerza – Slovenija;
 • Vrtec Trbovlje – Slovenija;
 • Ljudska univerza Jesenice – Slovenija;
 • Pučko otvoreno učilište Koprivnica – Hrvatska;
 • Dječji vrtič Tratinčica – Hrvatska;
 • Mittetulundusuhing vitatiim – Estonija;
 • C. educational LTD – Cipar.

Opći cilj projekta je razviti i po prvi put provesti 4 dobro planirana međugeneracijska programa, koji će postati dio redovnih aktivnosti u svim partnerskim organizacijama.

Kratkoročne zajedničke radionice:

 • Puzzle, tangrami, didaktičke igre– Koprivnica (Croatia)
 • Korisne stvari od otpadnih materijala  – Limassol (Cipar)
 • Didaktika za fiziku/kemiju/tehnički  – Trbovlje (Slovenija)
 • Šivanje, heklanje, pletenje, vezenje, filcanje, izrada glinenih radova – Narva (Estonija)

The challenge addressed by the project is a fast ageing. Due to rising life expectancy, the proportion of older people in Europe is increasingly rapidly. Active ageing and solidarity between generations are key to the creation of a Europe for all ages. The transmission of older people’s knowledge and skills to the younger generations should be encouraged and their skills should be utilised after retirement, for example through voluntary work. Multigenerational learning as an answer to above challenges, represents one of the most important means of overcoming gaps between generations.

Project duration: October 2020 – September 2022

Project aims to increase the quantity and above all enhance the quality of  multigenerational cooperation between the oldest and the youngest generation – seniors and preschool children. 

Project main target group are senior mentors. Project aims to provide seniors with opportunities for active ageing by training them for multigenerational programs mentoring.

Partner organizations:

 • Zasavska ljudska univerza – Slovenia;
 • Vrtec Trbovlje – Slovenia;
 • Ljudska univerza Jesenice – Slovenia;
 • Pučko otvoreno učilište Koprivnica – Croatia;
 • Dječji vrtič Tratinčica – Croatia;
 • Mittetulundusuhing vitatiim – Estonia;
 • C. educational LTD – Cyprus;

The overall project objective is to develop and pilot four well planned multigenerational activities programs, which will become a part of regular activities of all project partner organizations.

Short-term joint staff training events – LTT:

 • Puzzles, tangrams, didactical games – Koprivnica (Croatia)
 • Useful things from waste materials – Limassol (Cyprus)
 • Didactics for physicis/chemistry/technical phenomena recognition – Trbovlje (Slovenia)
 • Sewing, crocheting, knitting, embroidery, felting and clay work – Narva (Estonia)
Pučko otvoreno učilište Koprivnica