Pučko otvoreno učilište Koprivnica poziva polaznike na upis u osnovnu i dopunsku izobrazbu vezanu uz održivu uporabu pesticida

Cilj edukacije je poučiti korisnike pesticida njihovoj primjeni, na način da se smanji rizik i štetni učinci uporabe pesticida na zdravlje ljudi i na okoliš te potaknuti integriranu zaštitu bilja i primjenu alternativnih metoda ili postupaka poput ne kemijskih alternativa pesticidima.

Obaveza pohađanja izobrazbe propisana je Zakonom o održivoj uporabi pesticida i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida. Osnovna izobrazba traje 15 sati, a dopunska 5 sati.

Svi polaznici koji su završili osnovnu izobrazbu i ishodili iskaznice s rokom važenja od pet godina dužni su proći dopunsku  izobrazbu u trajanju od 5 sati kako bi ishodili nove iskaznice za sljedećih pet godina.

Pozivamo sve polaznike, one kojima treba osnovna izobrazba i one kojima treba dopunska izobrazba, da se jave u Pučko otvoreno učilište Koprivnica, Starogradska 1 ili Trg bana Josipa Jelačića 6 (ulaz iz Svilarske ulice), ili na broj telefona 240-307, svaki radni dan od 8:00 do 15:00 sati kako bi izvršili predbilježbu upisa. Nastava kreće u veljači.

Pučko otvoreno učilište Koprivnica