Projekt E-Uključivost 54+

U Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica uručene su potvrde o uspješno završenom tečaju o korištenju Interneta. Učilište je zajedno s Udrugom matice umirovljenika Koprivnica organiziralo  besplatan tečaj o korištenju Interneta u trajanju od 10 nastavnih sati za članove udruge.

 Svaki od polaznika radio je na svom računalu, a osim predavača, da bi što lakše i opuštenije savladali gradivo, pomagali su im učenici Obrtničke škole Koprivnica.

Projekt E-Uključivost 54+ nastavlja se i dalje.

Pučko otvoreno učilište Koprivnica