Osvrt na Tjedan cjeloživotnog učenja 2018.

I ove je godine Učilište bilo koordinator Tjedna cjeloživotnog učenja za Koprivničko-križevačku, Varaždinsku i Međimursku županiju koordinirajući dvjestotinjak aktivnosti koje je provodilo četrdesetak partnera.

Nakon tri radna sastanka održanih u periodu od lipnja do kraja rujna, partneri su u Tjednu cjeloživotnog učenja, koji se ove godine provodio od 1. do 7. listopada, proveli svoje planirane aktivnosti. Bilo je tu radionica, kazališnih predstava, stručnih predavanja, koncerata, izložbi, okruglih stolova. Šarolikost aktivnosti pokazatelj je i šarolikosti partnerskih organizacija koje svake godine sudjeluju u promociji cjeloživotnog učenja.

POU Koprivnica organiziralo je 16 aktivnosti, od koji je 13 radionica namijenjenih raznim dobnim skupinama. Na aktivnostima koje je organiziralo Učilište sudjelovalo je 284 polaznika.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!