Natječaji

19.02.2021.

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto stručnog suradnika za glazbeno-scensku djelatnost

PREUZIMANJE: Odluka o izboru kandidata za radno mjesto stručnog suradnika za glazbeno-scensku djelatnost


05.02.2021.

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto voditelja obrazovne djelatnosti 

PREUZIMANJE: Odluka o izboru kandidata za radno mjesto voditelja obrazovne djelatnosti


19.01.2021.

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) – stručni suradnik u glazbeno-scenskoj djelatnosti

U skladu s člankom 23. Statuta POU Koprivnica  (KLASA:130-03/19-04/1, URBROJ:2137-80-04-19-1) i Statutarnom odlukom (KLASA:130-03/20-04/2, UR.BROJ:2137-80-20-04-1) te člankom 17. i 18. Pravilnika o radu POU Koprivnica Povjerenstvo za provedbu natječaja za radno mjesto stručnog suradnika u glazbeno-scenskoj djelatnosti (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

Na web stranici POU Koprivnica te na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 5. siječnja 2021. godine objavljen je natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za glazbeno-scensku djelatnost – na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od šest mjeseci.

Pisano testiranje održat će se 25.1.2021. (ponedjeljak) s početkom u 13,00 sati u zgradi Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica, Starogradska 1, Koprivnica (zgrada „Domoljub“).

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa kojom se dokazuje identitet osobe.

Kandidati su se dužni pridržavati svih epidemioloških mjera sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj.

POPIS PRAVNIH I DRUGIH IZVORA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISMENO TESTIRANJE (DOSTUPNO NA INTERNETU):

– Statut POU Koprivnica
– Pravilnik o radu POU Koprivnica
– Pravilnik o očevidniku kazališta (NN 36/20)
– Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 – Ispravak i NN 35/08, NN 127/19)
– Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90  ,NN 27/93, NN 38/09)

Pravo na intervju ostvaruju kandidati koji imaju 70% točnih odgovora iz pismenog dijela provjere.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici POU Koprivnica.

Kandidati koji mogu pristupiti testiranju o tome se obavještavaju elektroničkim putem, a kandidatima čije prijave nisu pravodobne, uredne ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja dostavit će se pisana obavijest.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA


19.01.2021.

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) – voditelj obrazovne djelatnosti

U skladu s člankom 23. Statuta POU Koprivnica  (KLASA:130-03/19-04/1, URBROJ:2137-80-04-19-1) i Statutarnom odlukom (KLASA:130-03/20-04/2, UR.BROJ:2137-80-20-04-1) te člankom 17. i 18. Pravilnika o radu POU Koprivnica Povjerenstvo za provedbu natječaja za radno mjesto voditelja obrazovne djelatnosti  (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

Na web stranici POU Koprivnica te na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 5. siječnja 2021. godine objavljen je natječaj za radno mjesto voditelja obrazovne djelatnosti na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od šest mjeseci.

Pisano testiranje održat će se 25.1.2021. (ponedjeljak) sa početkom u 09,00 sati u zgradi Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica, Starogradska 1, Koprivnica (zgrada „Domoljub“).

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa kojom se dokazuje identitet osobe.

Kandidati su se dužni pridržavati svih epidemioloških mjera sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj.

POPIS PRAVNIH I DRUGIH IZVORA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISMENO TESTIRANJE (DOSTUPNO NA INTERNETU):

– Statut POU Koprivnica
– Pravilnik o radu POU Koprivnica
– Zakon o obrazovanju odraslih (NN, broj 17/2007.);
– Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (NN, broj 129/2008. i 52/2010.);
– Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih (NN, broj 129/2008., 50/2010. i 61/2014.);
– Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije (NN, broj 129/2008.);
– Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih (NN, broj 129/2008.).

Pravo na intervju ostvaruju kandidati koji imaju 70% točnih odgovora iz pismenog dijela provjere.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici POU Koprivnica.

Kandidati koji mogu pristupiti testiranju o tome se obavještavaju elektroničkim putem, a kandidatima čije prijave nisu pravodobne, uredne ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja dostavit će se pisana obavijest.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA


05.01.2021.

NATJEČAJ za radno mjesto: stručnog suradnika/stručne suradnice za glazbeno-scensku djelatnost

PREUZIMANJE: NATJEČAJ za radno mjesto stručnog suradnika/stručne suradnice za glazbeno-scensku djelatnost

NATJEČAJ za radno mjesto: voditelja/voditeljice obrazovne djelatnosti

PREUZIMANJE: NATJEČAJ za radno mjesto voditelja/voditeljice obrazovne djelatnosti


18.12.2020.

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto tehničara/kinooperatera

PREUZIMANJE: Odluka o izboru kandidata za radno mjesto tehničara/kinooperatera


20.11.2020.

NATJEČAJ za radno mjesto: tehničara/kinooperatera

PREUZIMANJE: NATJEČAJ za radno mjesto tehničara/kinooperatera


28.09.2020.

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto održavatelja čistoće

PREUZIMANJE: Odluka o izboru kandidata za radno mjesto održavatelja čistoće


08.09.2020.

NATJEČAJ za radno mjesto: održavatelja čistoće/održavateljice čistoće

PREUZIMANJE: NATJEČAJ za radno mjesto održavatelja čistoće/održavateljice čistoće


21.11.2019.

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto informatičara

PREUZIMANJE: Odluka o izboru kandidata za radno mjesto informatičara


31.10.2019.

NATJEČAJ za radno mjesto: informatičara/informatičarke

PREUZIMANJE: NATJEČAJ za radno mjesto informatičara/informatičarke


05.07.2019.

PONIŠTENJE NATJEČAJA za radno mjesto: informatičara/informatičarke

PREUZIMANJE: PONIŠTENJE NATJEČAJ za radno mjesto informatičara/informatičarke


POZIV NA PROVJERU ZNANJA

U skladu s objavljenim natječajem za radno mjesto informatičara/informatičarke,

pozivaju se kandidati koji su podnijeli prijave na navedeno, te ispunjavaju uvjete iz natječaja, da pristupe na provjeru znanja (pismeno testiranje) koje će se održati u ponedjeljak, 22. srpnja 2019. u 9:00 sati u zgradi Domoljuba, Starogradska 1, Koprivnica.

POPIS PRAVNIH I DRUGIH IZVORA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISMENO TESTIRANJE (DOSTUPNO NA INTERNETU):

  1. Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
  2. Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj 54/97, 5/98, 109/99, 139/10)
  3. Zakon o obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj 17/07, 107/07, 24/10)
  4. Statut Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica (www.pou-kop.hr)

Nakon pismenog testiranja uslijedit će praktični dio provjere rada na računalu.

Pravo na intervju ostvaruju kandidati koji imaju 70% točnih odgovora iz pismenog dijela provjere i 70% točnih odgovora iz praktičnog dijela provjere rada na računalu.

Psihološko testiranje provodit će se za kandidate koji će nakon intervjua biti u užem krugu.


05.07.2019.

NATJEČAJ za radno mjesto: informatičara/informatičarke

PREUZIMANJE: NATJEČAJ za radno mjesto informatičara/informatičarke


OBAVIJEST

Po natječaju objavljenom 12. travnja 2019. na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica  za radno mjesto informatičara/informatičarke na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca odabran je kandidat Tomislav Šipek, s ostvarenih 44,5 bodova na testiranju.

POZIV NA PROVJERU ZNANJA

U skladu s objavljenim natječajem za radno mjesto informatičara/informatičarke,

pozivaju se kandidati koji su podnijeli prijave na navedeno, te ispunjavaju uvjete iz natječaja, da pristupe na provjeru znanja (pismeno testiranje) koje će se održati 6. svibnja 2019.  u 12:00 sati u zgradi Domoljuba, Starogradska 1, Koprivnica.

POPIS PRAVNIH I DRUGIH IZVORA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISMENO TESTIRANJE (DOSTUPNO NA INTERNETU):

  1. Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
  2. Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj 54/97, 5/98, 109/99, 139/10)
  3. Zakon o obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj 17/07, 107/07, 24/10)
  4. Statut Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica (www.pou-kop.hr)

Nakon pismenog testiranja uslijedit će praktični dio provjere rada na računalu.

Pravo na intervju ostvaruju kandidati koji imaju 70% točnih odgovora iz pismenog dijela provjere.


12.4.2019.

NATJEČAJ za radno mjesto: informatičara/informatičarke

PREUZIMANJE: NATJEČAJ za radno mjesto informatičara/informatičarke


OBAVIJEST:
ODLUKA o poništenju natječaja za radno mjesto administratora/ice-referenta/ice na neodređeno vrijeme raspisanog 19.9.2018.

PREUZIMANJE: ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA


POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 19.09.2018. godine objavljen je oglas za prijam u službu na neodređeno vrijeme radi obavljanja poslova na radnom mjestu administrator/ica-referent/ica.

PREUZIMANJE: POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

DOKUMENTI:
– Zakon o porezu na dodanu vrijednost
– Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
– Uredba o uredskom poslovanju
– Pravilnik o rokovima čuvanja poslovne dokumentacije i arhivskog gradiva

Pučko otvoreno učilište Koprivnica