Natječaji

20.11.2020.

NATJEČAJ za radno mjesto: tehničara/kinooperatera

PREUZIMANJE: NATJEČAJ za radno mjesto tehničara/kinooperatera


28.09.2020.

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto održavatelja čistoće

PREUZIMANJE: Odluka o izboru kandidata za radno mjesto održavatelja čistoće


08.09.2020.

NATJEČAJ za radno mjesto: održavatelja čistoće/održavateljice čistoće

PREUZIMANJE: NATJEČAJ za radno mjesto održavatelja čistoće/održavateljice čistoće


21.11.2019.

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto informatičara

PREUZIMANJE: Odluka o izboru kandidata za radno mjesto informatičara


31.10.2019.

NATJEČAJ za radno mjesto: informatičara/informatičarke

PREUZIMANJE: NATJEČAJ za radno mjesto informatičara/informatičarke


05.07.2019.

PONIŠTENJE NATJEČAJA za radno mjesto: informatičara/informatičarke

PREUZIMANJE: PONIŠTENJE NATJEČAJ za radno mjesto informatičara/informatičarke


POZIV NA PROVJERU ZNANJA

U skladu s objavljenim natječajem za radno mjesto informatičara/informatičarke,

pozivaju se kandidati koji su podnijeli prijave na navedeno, te ispunjavaju uvjete iz natječaja, da pristupe na provjeru znanja (pismeno testiranje) koje će se održati u ponedjeljak, 22. srpnja 2019. u 9:00 sati u zgradi Domoljuba, Starogradska 1, Koprivnica.

POPIS PRAVNIH I DRUGIH IZVORA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISMENO TESTIRANJE (DOSTUPNO NA INTERNETU):

  1. Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
  2. Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj 54/97, 5/98, 109/99, 139/10)
  3. Zakon o obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj 17/07, 107/07, 24/10)
  4. Statut Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica (www.pou-kop.hr)

Nakon pismenog testiranja uslijedit će praktični dio provjere rada na računalu.

Pravo na intervju ostvaruju kandidati koji imaju 70% točnih odgovora iz pismenog dijela provjere i 70% točnih odgovora iz praktičnog dijela provjere rada na računalu.

Psihološko testiranje provodit će se za kandidate koji će nakon intervjua biti u užem krugu.


05.07.2019.

NATJEČAJ za radno mjesto: informatičara/informatičarke

PREUZIMANJE: NATJEČAJ za radno mjesto informatičara/informatičarke


OBAVIJEST

Po natječaju objavljenom 12. travnja 2019. na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica  za radno mjesto informatičara/informatičarke na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca odabran je kandidat Tomislav Šipek, s ostvarenih 44,5 bodova na testiranju.

POZIV NA PROVJERU ZNANJA

U skladu s objavljenim natječajem za radno mjesto informatičara/informatičarke,

pozivaju se kandidati koji su podnijeli prijave na navedeno, te ispunjavaju uvjete iz natječaja, da pristupe na provjeru znanja (pismeno testiranje) koje će se održati 6. svibnja 2019.  u 12:00 sati u zgradi Domoljuba, Starogradska 1, Koprivnica.

POPIS PRAVNIH I DRUGIH IZVORA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISMENO TESTIRANJE (DOSTUPNO NA INTERNETU):

  1. Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
  2. Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj 54/97, 5/98, 109/99, 139/10)
  3. Zakon o obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj 17/07, 107/07, 24/10)
  4. Statut Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica (www.pou-kop.hr)

Nakon pismenog testiranja uslijedit će praktični dio provjere rada na računalu.

Pravo na intervju ostvaruju kandidati koji imaju 70% točnih odgovora iz pismenog dijela provjere.


12.4.2019.

NATJEČAJ za radno mjesto: informatičara/informatičarke

PREUZIMANJE: NATJEČAJ za radno mjesto informatičara/informatičarke


OBAVIJEST:
ODLUKA o poništenju natječaja za radno mjesto administratora/ice-referenta/ice na neodređeno vrijeme raspisanog 19.9.2018.

PREUZIMANJE: ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA


POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 19.09.2018. godine objavljen je oglas za prijam u službu na neodređeno vrijeme radi obavljanja poslova na radnom mjestu administrator/ica-referent/ica.

PREUZIMANJE: POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

DOKUMENTI:
– Zakon o porezu na dodanu vrijednost
– Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
– Uredba o uredskom poslovanju
– Pravilnik o rokovima čuvanja poslovne dokumentacije i arhivskog gradiva

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!