5.6.2018. Koncert ansambla: “RESPONSORIUM” u 19:30 sati

www.responsorium.hr

Martina Klarić, sopran
Darko Solter, bas-bariton
Silvio Richter, barokna violina
Lada Magdalenić Morpurgo, barokna violina
Augustin Mršić, viola da gamba
István Kónya, arhilutnja
Mario Penzar, čembalo

Instrumentarij:
barokne violine (prema talijanskim uzorima), Jan Pawlikowski, Krakow, 2013.
viola da gamba (Michel Colichon, 1693.), Marco Ternovec, Bruxelles, 2007.
arhilutnja (Hans Burkholtzer, 1596.), Richard Berg, Ottawa, 2000.
čembalo (Giovanni Battista Giusti, 1681.), Sebastiano Cali, Catania, 2009.
Ugodba: srednjotonska (1/4 sintoničke kome), a1 = 440 Hz

Ansambl Responsorium
posvetio se istraživanju i interpretaciji vokalnog i instrumentalnog repertoara sedamnaestog stoljeća s posebnim osvrtom na ostvarenja starije hrvatske glazbene baštine. Djeluje u skladu s načelima povijesno utemeljene izvođačke prakse rane glazbe, koristeći replike autentičnih glazbala te poštujući znanstveno utemeljene stilske smjernice. U stalnoj potrazi za autentičnim zvucima i doživljajima ansambl je realizirao niz uspješnih projekata među kojima su četiri suvremene praizvedbe zbirki hrvatskih ranobaroknih skladatelja Gabriella Pulitija (Ghirlanda odorifera, 1612.) te Tomasa Cecchina (Amorosi concetti, 1612., Canti spirituali, 1613. i Madrigali et canzonette a tre voci, 1617.) čime je stekao naklonost publike i kritike. Posljednju navedenu zbirku ansambl je snimio za nosač zvuka objavljen u izdanju Croatia records-a. Ansambl Responsorium redovito surađuje s priznatim svjetskim izvođačima rane glazbe i svoju posvećenost radosno dijeli s vjernom publikom koncertirajući na brojnim festivalima (Varaždinske barokne večeri; Glazbene večeri u sv. Donatu; Koncerti u Eufrazijani; Dvigrad festival; BaRoMus festival) i u inozemstvu (Austrija, Njemačka, Danska, Slovenija, Češka, Slovačka).

Tormenti d’Amor
ljubav i čežnja u talijanskim baroknim arijama

Početak sedamnaestog stoljeća obilježio je lagani zalazak klasične forme madrigala. Slike tipičnih peteroglasnih polifonih skladbi, nabijenih kontrasnim emocijama polako počinju blijedjeti i povlačiti se pred nadolazećom raskoši koncertantnog stila. Na maniristički ukus kasnorenesansnih uradaka Carla Gesualda, Luzzasca Luzzaschija i Sigismonda d’Indije nadograđena su pragmatična rješenja bassa continua, nad kojim su se u potpunosti mogla razviti ugodna suzvučja terci i naglašene disonance bolnih emocija. Broj dionica se smanjio. Monodijski, jednoglasni madrigali postali su sinonim za novi stil koji su promicali članovi Firentinske kamerate, prvenstveno Giulio Caccini i Jacopo Peri.

Godine 1602. Giulio Caccini objavio u Firenci svoju prvu zbirku monodijskih madrigala „Le Nuove Musiche“. U predgovoru zbirke Caccini iznosi detaljnje upute za izvođače u pogledu ornamentacije, improvizacije i agogike. Stilski definirani glazbeni efekti koje opisuje Caccini imali su u glazbi baroka golemu važnost u naglašavanju afekta i slobodne interpretacije notnog teksta. Ovakav način pjevanja omogućio je glazbenicima da se iskažu u vještini muziciranja te interpretiraju notni tekst prema vlastitom shvaćanju emocionalne poruke. Na tragu ovih stilskih smjernica Girolamo Frescobaldi razvio je osebujan izričaj koji pripada vrhuncima ranobaroknog glazbenog stvaralaštva. U njegovom vokalnom opusu nalazimo dvije zbirke arija iz 1630. godine („Arie Musicali“, Libro I et II) koje su nastale za njegova službovanja kod vojvoda Medici u Firenci. U njima se zrcali rafinirani firentinski stil obilježen bogato koloriranim tekstom uz mnoštvo harmonijskih modulacija i naglašenih disonanci. Neizmjeran doprinos razvoju novog stila pružio je Claudio Monteverdi s nizom inovacija koje je uveo u madriglaski slog, prvenstveno instrumentalnih dionica koje do tada nisu bile korištene u ovoj, tipično vokalnoj glazbenoj formi. Omiljeni Monteverdijevi pjesnici bili su Petrarca, Guarini i Marino. Njegove Peta, Šesta, Sedma i Osma knjiga madrigala obilju tekstovima ovih autora te je razvidno da je skladatelj bio dobar poznavatelj talijanske renesansne litarature, duboko proživljavajući emocionalne konflikte njenih protagonista.

Darko Solter

Tormenti d’Amore
ljubav i čežnja u talijanskim baroknim arijama
Dario Castello: Sonata Quarta
Claudio Monteverdi: Con che soavità
Girolamo Frescobaldi: Donna siam rei di morte
Claudio Monteverdi: Fugge il verno dei dolori
Andrea Falconiero: Folia a 3 (Folias echa para mi Senora Dona Tarolilla de Carallenos)
Claudio Monteverdi: Se’ l vostro cor, Madonna, Lidia, spina del mio core
Tomaso Cecchino: Sonata Seconda
Giulio Caccini: Funeste piaggie (L’ Euridice, 1602.)
Claudio Monteverdi: Vi ricorda, o boschi ombrosi (L’ Orfeo, 1607.)
Luigi Rossi: Mio ben
Marco Uccellini: Aria sopra la Bergamasca
Claudio Monteverdi: De la bellezza le dovute lodi

Dvorana “Domoljub”
5. lipnja 2018. u 19:30 sati

Ulaznice po cijeni od 30,00 kn možete rezervirati na broj telefona 621-117, e-mail adresi kultura@pou-kop.hr ili kupiti osobno u Domoljubu.
Cijena ulaznice za učenike i studente iznosi 20,00 kn.

Koncert će se održati uz podršku Ministarstva kulture Republike Hrvatske

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!