VOCATIONAL EDUCATION

Akronim: V-educa

Odobren i sufinanciran kroz IPA Prekogranični program Mađarska - Hrvatska 2007-2013

Trajanje:

1. srpnja 2014. - 30. lipnja 2015.

Uključena tri partnera:

 • Razvojna agencija južnog Podunavlja iz Pećuha (glavni korisnik)
 • Pučko otvoreno učilište Koprivnica
 • REA Sjever

Ukupna vrijednost projekta:

169.000 €

 

Opći cilj:

 • educirati cjelokupnu zajednicu o gradnji objekata gotovo nulte potrošnje energije i motivirati je za češće korištenje obnovljivih izvora energije u svrhu doprinosa racionalnom korištenju energije i smanjenju emisije CO2

 

Glavne projektne aktivnosti:

 • edukacija ciljnih skupina povezanih s građevinskim sektorom
 • implementacija ''smart metering'' sustava u javne zgrade
 • izrada i distribucija nZEB priručnika

 

Rezultati projekta:

 • Edukacija o gradnji objekata gotovo nula potrošnje energije (nZEB), u ukupnom trajanju od 64 nastavnih sati (po 32 nastavna sata na obje strane granice): 4 dana x 8 sati, 29 sudionika: 12 mađarskih i 17 hrvatskih
 • Nastavni plan i program na mađarskom i hrvatskom jeziku; obrazovni materijali za sudionike
 • Instaliranje ''smart metering'' sustava s obje strane granice (2 grada, 4 zgrade)
 • Promotivni materijali (letci, web stranica)
 • Dva studijska putovanja za sudionike edukacije (Mađarska – RETI, Komlo, Hrvatska – SOLVIS, Varaždin i Šparna hiža, Koprivnica)
 • Dvije međunarodne konferencije (početna u Pećuhu, završna u Koprivnici) s gostujućim govornicima
 • Dva info dana (Pećuh, Koprivnica)
 • Četiri sastanka projektnih partnera
 • Priručnik o energetskoj izgradnji i rekonstrukciji
 1. Znate li da:
  1. je više od 75% zgrada u Hrvatskoj starije od 20 godina i ne zadovoljavaju današnje građevinske propise iz područja energetske učinkovitosti?
  2. se više od 60% godišnje energije u zgradi potroši na grijanje?
 2. Što je nZEB?
  1. Zgrada gotovo nulte energije je zgrada koja ima vrlo visoka energetska svojstva te za razliku od niskoenergetskih i pasivnih zgrada zahtijeva gotovo ništa ili vrlo malo energije koja mora biti velikim dijelom (barem 30%) pokrivena proizvodnjom iz obnovljivih izvora energije na samom objektu ili u njegovoj neposrednoj blizini (Direktiva o energetskim svojstvima zgrada 2010/31/EU).
  2. Prednost nZEB sastoji se u tome da je godišnja utrošena energijaza grijanje, hlađenje, ventilaciju,  pripremu potrošne tople vode i rasvjetu maksimalno snižena, a udobnost življenja je zadržana ili čak povećana u odnosu na standardnu gradnju.
 3. Koje tehnologije obnovljivih izvora energije koristi zgrada gotovo nulte energije?
  1. Vlastiti izvori energije poput fotonaponskih panela i vjetrogeneratora za proizvodnju električne energije te solarnih kolektora za zagrijavanje vode.
  2. Daljinsko ili blokovsko grijanje ili hlađenje, ako se u cijelosti ili djelomično temelji na energiji iz obnovljivih izvora
  3. Sustavi za pohranu energije, poput električnih baterija i spremnika tople vode.
  4. Dizalice topline
 4. Kako postižemo energetsku učinkovitost pri korištenju obnovljivih izvora energije u zgradama gotovo nulte energije?
  1. Energetski učinkovitom fasadom i krovištem.
  2. Korištenjem štedne rasvjete.
  3. Korištenjem energetskih visoko učinkovitih kućanskih i ostalih uređaja, klasa poput A+, A++ ili A+++. Takvi uređaji mogu uštedjeti i više od 50% energije u odnosu na starije uređaje.
  4. Uporabom instaliranih sustava za nadzor praćenja proizvodnje i potrošnje energije (smartmetering).
 5. Odabirom života u nZEB sa korištenjem obnovljivih izvora energije biramo i određeni stil života sa nešto drugačijim pravilima i time se aktivno brinemo o okolišu i uštedi energije.
 6. Država sufinancira sve opisane tehnologije i mjere, od aktualne kupnje A+++ uređaja preko energetske obnove zgrada, ugradnje obnovljivih izvora energije pa do izgradnje potpuno novih niskoenergetskih zgrada.
 7. Da li će izgradnja nZEB biti obavezna?
  1. Da. Od 1. siječnja 2019. sve novoizgrađene zgrade namijenjene javnoj vlasti morat će biti izgrađene po nZEB standardu, a od 1. siječnja 2021. i sve ostale novoizgrađene stambene i nestambene zgrade. Navedeni datumi još nisu obavezni za obiteljske kuće.
Veduca