Sveučilišni studij Ekonomskog fakulteta – Zagreb održava se u Koprivnici od 2003.

Ekonomski fakultet – Zagreb samostalno i u suradnji izvodi pet preddiplomskih sveučilišnih studija. To su studiji "Poslovna ekonomija", "Ekonomija", "Bachelor Degree in Business" u trajanju od četiri akademske godine. Studenti po završetku preddiplomskog sveučilišnog studija mogu nastaviti studij na pripadajućim diplomskim studijima. Za preddiplomske sveučilišne studije koji traju četiri akademske godine, diplomski studij traje jednu godinu.

Nastavni planovi i programi za sve studije su suvremeni i kompatibilni sa studijima na poznatim i priznatim europskim i američkim fakultetima odnosno sveučilištima. Za svaku završenu godinu student stječe 60 ECTS bodova. Nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog studija i stečenih 180 odnosno 240 ECTS bodova studenti mogu upisati odgovarajući diplomski sveučilišni studij.

Završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija studentu se izdaje svjedodžba kojom se potvrđuje završetak studija i stjecanje akademskog naziva: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) odnosno sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) uz naznaku struke (poslovna ekonomija, ekonomija), u skladu sa Zakonom i Statutom Sveučilišta u Zagrebu.

Studenti koji završe diplomski sveučilišni studij na Ekonomskom fakultetu - Zagreb, mogu upisivati odgovarajuće programe poslijediplomskog specijalističkog odnosno poslijediplomskog sveučilišnog studija. Pored toga može upisivati i pratiti i druge poslijediplomske studije u okviru Sveučilišta, osobito na području društvenih i humanističkih znanosti. Isto tako, predviđa se mogućnost da završeni studenti diplomskih studijskih programa na drugim sastavnicama Sveučilišta mogu, pod određenim uvjetima koji će biti definirani posebnim Pravilnikom, upisivati poslijediplomske sveučilišne studije na Ekonomskom fakultetu - Zagreb.

Učionica