Ekonomski fakultet u Zagrebu - studijski centar Koprivnica

Pučko otvoreno učilište Koprivnica surađuje sa Sveučilištem u Zagrebu. Rezultat te suradnje je mogućnost redovnog studiranja u Koprivnici na Ekonomskom fakultetu Zagreb. S obzirom da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta smanjilo upisne kvote, već treću godinu zaredom nema novih upisa u I. godinu studija u Koprivnici, već se nastava održava samo za studente koji su 2011. godinu upisali I. godinu studija te školske godine 2014/2015. i završavaju. Zahvaljujući podršci Grada i Županije nastava se održava u visoko opremljenim učionicama i praktikumima u novoj zgradi na Trgu bana Jelačića br. 6 u Koprivnici (tel. 048/240-290).

Program nastave osiguravaju Ekonomski Fakultet iz Zagreba čiji profesori dolaze u Koprivnicu i realiziraju programe svojih predmeta.

Dijeli se na: Zgrada fakulteta