Natječaji

 

OBAVIJEST:
ODLUKA o poništenju natječaja za radno mjesto administratora/ice-referenta/ice na neodređeno vrijeme raspisanog 19.9.2018.

PREUZIMANJE: ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA

 


 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 19.09.2018. godine objavljen je oglas za prijam u službu na neodređeno vrijeme radi obavljanja poslova na radnom mjestu administrator/ica-referent/ica.

PREUZIMANJE: POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

DOKUMENTI:
– Zakon o porezu na dodanu vrijednost
– Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
– Uredba o uredskom poslovanju
– Pravilnik o rokovima čuvanja poslovne dokumentacije i arhivskog gradiva