Pučko otvoreno učilište Koprivnica
Adresa: Trg bana J. Jelačića 6
Telefon: 048/240-302
Osoba za kontakt: Ksenija Krušelj, prof.
e-mail: ksenija.kruselj@pou-kop.hr

Pučko otvoreno učilište Koprivnica
Adresa: Starogradska 1
Telefon: 048/621-106
Osoba za kontakt: Irena Babić, dipl. oec.
e-mail: educa@pou-kop.hr

Ime:
E-mail:
Upit: