GRUNDTVIG PROGRAMI EU:

AKTUALNE AKTIVNOSTI POU KORIVNICA NA MEĐUNARODNOM PLANU

Vilnius, Litva:

Grundtvig Contact Seminar : „Creativity and innovation in social inclusion“

Od 30. rujna do 4. listopada 2009. ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta, prof. Josip Nakić Alfirević, sudjelovao je na kontakt seminaru u Vilniusu, Litva, kao jedini predstavnik iz Hrvatske s ciljem razmjene iskustava na području obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja s učesnicima pristiglih iz drugih zemalja, uspostave konkretnih kontakata s njima i konkretnog dogovora o mogućim zajedničkim projektima.
Kontakt seminaru prisustvovali su predstavnici iz čak 16 zemalja (Austrija, Belgija, Hrvatska, Estonija, Italija, Irska, Njemačka, Latvija, Litva, Nizozemska, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Španjolska, Turska i Velika Britanija).
Tema kontakt seminara bila je „Creativity and innovation in social inclusion“, koja je temeljito obrađena tijekom seminara kroz mnogobrojne radionice. Učesnici seminara bili su u mogućnosti razmjenjivati iskustva i dogovarati konkretne oblike suradnje.
Na seminaru je naš predstavnik ostvario konkretan kontakt i dogovorio moguću suradnju s predstavnicima Njemačke, Irske, Italije, Poljske i Španjoske. Nositelj zajedničkog projekta bila bi Njemačka, a tema kojom bi se uključila Hrvatska bila bi iz područja pitanja nacionalnih manjina, konkretno romske nacionalne manjine.

Contact Seminar ostvaren je uz financijsku potporu – GRANTA u sklopu PROGRAMA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE te uz značajnu suradnju i potporu Agencije za mobilnost i programe EU iz Zagreba.Tallinn , Estonia:

Study visit for educational decision-makers. „Integration of minorities into civil society“

Od 19-22 listopada 2009. , ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta , prof. Josip Nakić Alfirević, sudjelovao je u stručnoj posjeti u Tallinnu, ESTONIA kao jedini predstavnik iz Hrvatske. U strčnoj posjeti sudjelovali su također predstavnici iz Velike Britanije, Nizozemske, Mađarske, Danske, Bugarske i Estonije, dakle ukupno sedam zemalja.
Tema stručne posjete bila je „Integration of minorities into civil society“, koja je zbog aktualnosti bila temeljito i vrlo dobro obrađena uz aktivno sudjelovanje pradstavnika svih zemalja učesnica.
Tema prezentacije od strane hrvatskog predstavnika bila je „Roma minority in Croatia today“, koja je izazvala veliku pažnje zbog razine aktivnosti na tom planu u Hrvatskoj. Prof. Josip Nakić Alfirević, tijekom stručne posjete dao je dva intervjua za dvije nacionalne TV, kao i za tri nacionlne radio kuće.
Glavni rezultat i benefit stručne posjete bili su novi kontakti s predtstavnicima drugih zemalja učesnica kao i domaćina te dogovori o mogućoj daljnjoj suradnji.

Studijska posjeta ostvarena je uz financijsku potporu – GRANTA uz izraženu podršku Agencija za mobilnost i programe EU u okviru PROGRAMA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE.